Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Blog

Posts Tagged 'işletmelerin çevre politikası ve eylem planının yapılması'

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27005 TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNE ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008/3)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi […]

Devamı →

Kategori: Tebliğ