Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Ürün kayıplarının azalması,

Maliyetlerin azaltılması,

İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabulü,

İhalelerde rakip firmalara göre avantaj.

TS EN ISO 9001 2008
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Çalışanların ve İşletmenin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alarak;

-Performans artışı sağlamak,

-Motivasyon ve katılımı arttırmak,

-Maliyetleri azaltmak,

-Üretim artışını sağlamak,

-Karlılığı arttırmak.

OHSAS 18001 2007
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Çevre etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,

Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,

Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,

Kaynak Yönetimi, Atık Yönetimi.

TS EN ISO 9001 2008
Yönetim Sistemleri Eğitimlerimiz
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme,

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,

İç Tetkikçi ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme,

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi,

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme,

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi.