Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Çevre İzni – Lisansı Alınması ve Çevre İzin Belgesi Danışmanlığı

Çevre İzni – Lisansı Alınması ve Çevre İzin Belgesi Danışmanlığı

Çevre İzni – Lisansı Alınması ve Çevre İzin Belgesi Danışmanlığı

Dönüşüm Danışmanlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktayız. Çevre İzni süresinde işletmenizi ilgilendiren tüm süreçler tarafımızdan takip edilmekte ve gerekli başvurular firmanız adına görevlendirilen çevre görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevre İzni – Lisansı Nedir?

29.04.2009 Tarih, 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği, Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin almaları gereken izin ve lisansları, önceki gibi ayrı ayrı değil tek bir kalemde ve elektronik ortamda alması gerekmektedir.

İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılmakta, bu başvurular yetkili merciler tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanmaktadır.

Yönetmelik gereği, işletmelerin yapacakları başvurular ile aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeler adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firmaları yapmaktadır.