Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Çevresel Toz Ölçümü

Çevresel Toz Ölçümü

HAVA KALİTESİ (İMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

– Tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılması
– Ölçüm sonuçlarına göre tesis çevresi hava kalitesi haritasının çıkartılması
– Çevre havasında çöken toz, toplam toz, PM 10 ve PM 2,5 ölçümlerinin yapılması
– Uçucu organik bileşik (VOC) ölçümlerinin yapılması
– SO2, NO2, BTX, Ozon, HCI, HF ölçümlerinin yapılması