Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Hangi Tesisler veya İşletmeler Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamalıdır?

Hangi Tesisler veya İşletmeler Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamalıdır?

17 Temmuz 2008 ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği Ek-II listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler proje tanıtım dosyası (ön çed)  hazırlamakla yükümlüdürler.