Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Dönüşüm Danışmanlık olarak proje tanıtım dosyası hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir. BÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Dönüşüm Danışmanlık tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Orman Bakanlığı faaliyetlerine uygun proje tanıtım dosyası ve ekleri hazırlanmaktadır.

Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır?

ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya bakanlıkça “ÇED Gerekli”dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.

İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV’ e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ile imza sirkülerini Bakanlığa sunar.
Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde inceler.

Hangi tesisler veya işletmeler Proje Tanıtım Dosyası Hazırlamalıdır?

17 Temmuz 2008 ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği Ek-II listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler proje tanıtım dosyası (ön çed)  hazırlamakla yükümlüdürler.