Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Yeşil Yıldız Uygulamaları

Yeşil Yıldız Uygulamaları

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.

Uygulamaya Geçiş

Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile uluslararası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirildi ve 2006 yılında Yeşil Yıldız projesi hayata geçirildi.

Nasıl Alınır?

– Yeşil Yıldız almak isteyen tesislerde; çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri (Elektrik harcaması, Su harcaması, Yakıt sarfiyatı, Deterjan harcaması, İlaçlama durumu, Güneş ve Rüzgar enerjisinden faydalanma çalışmaları, Gıda sarfiyatlarının minimize edilmesi, gıda ve evsel atıkların ayrıştırılması ve değerlendirlmesi, geri dönüşümle ilgili faaliyetler, atıkların bertarafı vb.) içeren raporu,

– Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkili kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste   çalıştığına dair belge,

– Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı.

– Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan   işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak bulunmalıdır.,

Amaç;

– Su tasarrufunu,
– Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
– Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
– Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
– Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını sağlamaktır.

Otellerimize Artıları

-Özellikle bilinçli turistler tarafından tercih edilebilirliklerini arttıracak,
– Çevre Eylem Planlaması ile mevcut enerji sarfiyatlarını minimize edebilecek, böylelikle enerji   maliyetlerinde % 20 ile % 80 arasında düşüş sağlayabilecek,
– Personel eğitim uygulamaları ile, çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlayacaktır.

YEŞİL YILDIZ UYGULAMASININ OTELLERİMİZE KAZANDIRACALARI ARTILAR NELERDİR?

Geliştirilen bu proje ile hedeflenen otellerimizin kendilerine yeni kazanımlar elde etmesinin sağlanmasıdır. Proje ile oteller;

  • Özellikle bilinçli Avrupalı turistler tarafından tercih edilebilirliklerini arttıracak,
  • Yapacakları Çevre Eylem Planlaması ile mevcut enerji sarfiyatlarını minimize edebilecek, böylelikle enerji maliyetlerinde % 20 ile % 80 arasında düşüş sağlayabilecek,
  • Personel eğitim uygulamaları ile, çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlayacaktır.
  • Tüm bu çalışmalar, müşteri memnuniyetinin artmasına doğrudan ekli edecektir.

En önemli kazanım ise otellerin tanıtımında gerçekleşecektir. Proje bir internet portalı, aylık bir dergi ve bir TV programı ekseninde yürütülecektir. Çalışmalarda uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması öngörülmüş, özellikle Avrupalı ilgili kuruluşlarla bu konularda ortaklık çalışmaları planlanmıştır. Böylelikle “Yeşil Yıldız” almaya hak kazanan otellerin tanıtımlarının yapılması, attıkları adımın öneminin potansiyel turistlere duyurulması hedeflenmektedir.