Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

Çevre Görevlisi Görevlendirme

Bakanlık onaylı Çevre Danışmanlık Firmamız ile yine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı çevre görevlisi belgeli uzman mühendislerimiz ile işletme ve tesislerde hizmetler sunmaktayız.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Dönüşüm Çevre Danışmanlık olarak proje tanıtım dosyası hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi, konusunda uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.

Çevre İzni Danışmanlığı

Çevre İzni süresinde işletmenizi ilgilendiren tüm süreçler tarafımızdan takip edilmekte ve gerekli başvurular firmanız adına görevlendirilen çevre görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeşil Yıldız Uygulamaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.

 

Yeşil Havaalanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Yönetim Sistemleri

Dönüşüm Danışmanlık olarak işletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.