Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

Çevre Görevlisi Görevlendirme

Bakanlık onaylı Çevre Danışmanlık Firmamız ile yine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı çevre görevlisi belgeli uzman mühendislerimiz ile işletme ve tesislerde hizmetler sunmaktayız.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Dönüşüm Çevre Danışmanlık olarak proje tanıtım dosyası hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi, konusunda uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.

Çevre İzni Danışmanlığı

Çevre İzni süresinde işletmenizi ilgilendiren tüm süreçler tarafımızdan takip edilmekte ve gerekli başvurular firmanız adına görevlendirilen çevre görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeşil Yıldız Uygulamaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.

 

Yeşil Havaalanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Yönetim Sistemleri

Dönüşüm Danışmanlık olarak işletmeleriniz bünyesinde yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Ölçüm Hizmetleri

Baca Gazı Emisyon Ölçümü

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümü

Dönüşüm Çevre Danışmanlık Firması olarak akustik gürültü ölçümü ve raporlanması, çevresel gürültü ölçümü ve raporlanması, gürültü haritalarının oluşturulması gibi çevresel ölçüm hizmetleri sunmaktayız.

Çevresel Toz Ölçümü

Dönüşüm Çevre Danışmanlık Firması olarak; tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılması başta olmak üzere birçok ölçüm hizmeti sunmaktayız.

 

Eğitim Hizmetleri

 

Genel Çevre Bilinci Eğitimi

Çevre Danışmanlığı ve Çevre Görevlisi İstihdamı hizmeti verilen işletmelere hizmet verilmeye başlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapılmaktadır.