Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Baca Gazı Emisyon Ölçümü

Baca Gazı Emisyon Ölçümü

BACAGAZI (EMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

– Kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi O2, CO, CO2, SO2, NC, NOx’ ler (NO ve NO2)
– Bacagazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
– İslilik Ölçümleri
– Bacagazı yanma verimliliğinin tespiti
– Gaz ve tozların kütlesel debi hesaplarının yapılması
– Bacagazı sıcaklık ölçümleri
– Yoğuşma noktasının (dew point) belirlenmesi
– Bacagazı nem yüzdesinin belirlenmesi
– Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi
– Toz emisyonunda özel maddelerin, ağır metallerin belirlenmesi
– Bacagazı yoğunluğunun belirlenmesi
– Bacagazı hız profilinin belirlenmesi
– Bacagazı debisinin tespiti
– Asgari baca yüksekliklerinin hesaplanması
– Filtre performans testlerinin yapılması