Dönüşüm Çevre Danışmanlık

Genel Çevre Bilinci Eğitimi

Çevre Danışmanlığı ve Çevre Görevlisi İstihdamı hizmeti verilen işletmelere hizmet verilmeye başlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapılmaktadır.
Sunulan Çevre Bilinci Eğitimi hizmeti kapsamında aşağıda belirtilen konulara değinilmekte ve eğitim sonunda test uygulaması ile eğitim sonu değerlendirme yapılarak “Eğitim Katılım Belgesi” verilmektedir.
“Çevre” kavramı,
Çevre kirliliği ve sonuçları,
•  Hava kirliliği ve kontrolü,
•  İklim değişikliği,
•  Gürültü kirliliği ve kontrolü
•  Su kirliliği ve kontrolü,
•  Toprak kirliliği ve kontrolü
•  Atık yönetimi- Genel (tehlikeli, tehlikesiz, evsel, özel vb.)
•  Atık kodları
•  Kaynağında ayrı toplama
Geçici depolama
İşletme atık yönetimi
Çevre mevzuatı kapsamında yükümlülükler
Çevre mevzuatı kapsamında idari yaptırımlar”